Наші Партнери

Партнерські організації та донори

Communal higher educational establishment “Vinnytsia academy of lifelong learning”

(Ukraine, Vinnytsia)

Vinnytsia regional
NGO "Educational space"

(Ukraine, Vinnytsia)